Velkommen til Jens Severin

Pr. 06.04.2021 er Jens blevet ansat som implementeringskonsulent ved SmartTID. Jens skal sammen med vore øvrige konsulenter og udviklere, være med til, at fortsætte vores vækst og servicere vore kunder.

Jens kommer fra en stilling som konsulent ved Multi:IT i Kolding, hvor han har arbejdet med tids- og lønregistrering indenfor transportbranchen. Derudover kommer han med en god portion digitaliseringserfaring, så han er klar på at rådgive og sparre med nye og eksisterende kunder.

Vi glæder os til samarbejdet og hilser Jens Severin velkommen i SmartTID!

Biometriske data

Biometriske data omhandler adgangskontrol fx ved hjælp af fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse. Vi får mange forespørgsler på behandling med biometriske data og vi vil her prøve at uddybe, hvorfor vi i SmartTID ikke gør brug af det,- selvom det er teknologisk muligt.

Behandling af biometriske data er ifølge databeskyttelsesforordningen omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9 om følsomme oplysninger. Der skal således være et retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f) for at foretage denne form for behandling af ansattes data.

Under henvisning til en sag, som har været forelagt Datarådet tilbage i 2019 er det slået fast, at ansattes komme/gå tider ikke anses som et gyldigt retskrav, når behandling sker som led i kontrol af en ansats arbejdstid, idet bestemmelsens nødvendighedskrav ikke er opfyldt.

Nødvendighedskravet, omhandler “mindst mulig indgriben” og det er muligt, at kontrollere en ansats arbejdstid med mindre indgriben end med biometriske data.

Kan samtykke løse problemet?

Datatilsynet, anser ikke samtykke som gyldigt grundlag for, at en arbejdsgiver kan behandle oplysninger om ansattes fingeraftryk i forbindelse med tidskontrol, idet et samtykke, i udgangspunktet ikke kan anses for at være givet frivilligt og dermed udgøre et gyldigt behandlingsgrundlag.

Argumenterne går bl.a. på, at der er et ulige magtforhold mellem arbejdstager og arbejdsgiver, hvilket helt grundlæggende betyder, at der kan være for meget på spil for en arbejdstager, ved at afvise at give samtykke.

Læs mere om sagen i Datatilsynet her

Velkommen til Jacob Høgh Jensen

Jacob ansættes i SmartTID pr. 01.10.2020 og hans primære arbejdsområde er, at virke som SQL udvikler. Jacob skal sammen med vore øvrige udviklere og implementeringskonsulenter,
være med til at definere og løse kundernes ønsker og krav til SmartTID.

Jacob kommer fra en stilling som udvikler hos B&O i Struer, hvor han har arbejdet i 21 år. Han har primært siddet med deres interne webbaserede ordresystem, som butikkerne benytter. Ud over SQL har Jacob også erfaring med C# som vi bl.a. bruger til alle vores webservices, så det er bestemt en fordel at han kender til det.

Jacob er uddannet civilingeniør med speciale i databaser.

Vi glæder os til samarbejdet og hilser Jacob Høgh Jensen velkommen i SmartTID!

Vi vidste det jo godt!

Vi vidste det jo godt!
Opgaven er jo vel nok ret enkel. Der skal tilskrives 2,08 feriedage pr. måned fra den 1. september 2020 for alle ansatte. Det er ikke nogen større udviklingsopgave.

Men men men – med 20 års erfaring i fortolkning af overenskomster, så har vi første gang til gode, at den selv samme overenskomst fortolkes på samme måde hos alle. Så vi kunne godt regne ud, at tilskrivning af ferie ikke var så enkelt endda.

Hvad med ferie i timer?
Hvad med 14 dages lønnede?
Hvad med deltidsansatte?
Hvilken faktor skal der tilskrives med?

Hvornår skal der tilskrives?
– Sidste dag i måneden?
– Sidste dag i lønperioden?
– Samme dag som lønudbetalingen foretages?
osv. osv. 😊

Spørgsmålene hober sig op og selvfølgelig først nu, hvor slaget for alvor skal slås.

Der er sjældent langt fra tanke til handling i SmartTID. Særligt i forhold til en opgave som denne, som har konsekvenser for alle vores kunder.

Så, vi sætter hovederne sammen, via Teams naturligvis, med udvikling, konsulenter og support. Vi definere den rette fleksible løsning og får den udviklet, testet og dokumenteret, skrevet hjælpevejledninger og får planlagt opdatering hos alle kunder og ikke mindst skrevet et nyhedsbrev med information.

Det går der lige et par hektiske dage med – men vi bliver klar med den mest fleksible ferietilskrivning, som håndterer alle de fortolkninger vi er stødt på – indtil nu.

Hvor er det fantastisk at stå i spidsen for et team af dedikerede medarbejdere hvor den slags lader sig gøre.

Sommerferie i SmartTID 2020

Sommerferieplan 2020

Så er sommerferien lige rundt om hjørnet og support, konsulenter og administration holder ferie som følger:

Steffen, Flemming og Christian har ferie i uge 29, 30, 31
Michael har ferie i uge 29, 30
Bjørn har ferie i uge  30, 31, 32
Jesper har ferie i uge 31, 32, 33
Kent har ferie i uge 30, 31, 32, 33
Anita  har ferie i uge 32, 33, 34
Lene og Poul har ferie i uge 27, 28

God sommer!

SmartTID Time Sheet – Tidsregistrering til funktionærer

SmartTID Time Sheet er en ny måde at registrere tid på i SmartTID og giver mulighed for at registrere sin tid på bagkant. Det er særligt velegnet hvis man er funktionær og har en del at sit daglige arbejde foran en PC.  Her har man ofte mange bolde i luften på samme tid, og det er ikke hensigtsmæssigt at skulle skifte job løbende, på samme måde som medarbejdere i en produktion. Med SmartTID Time Sheet kan medarbejdere registrere deres arbejdstid og/eller fravær direkte i en Outlook lignende brugerflade i en browser fra en hvilken som helt PC, Mac eller tablet. Der er ikke krav om at skulle registrere arbejdstid hvis man eks. kun ønsker at medarbejdere skal registrere fravær. De skal ikke stemple ind og ud til arbejde, men kan registrere tid på bagkant for en uge ad gangen. Der er mulighed for at godkende på dagsbasis eller ugebasis samt at se xx antal uger tilbage. Alt dette styres af opsætning i SmartTID. 

Læs mere her 

 

Grænser for arbejdstid

På linket nederst kan du læse om, hvilke regler der gælder for arbejdstid. Det omfatter pauseregler, hviletid og fridøgn og maksimal ugentlig arbejdstid. Siden omfatter også regler for rådighedstjeneste og natarbejde. Reglerne findes i lov om arbejdstidsdirektiv og i arbejdsmiljøloven. Så medmindre andet er fastsat i henhold til kollektiv overenskomst eller ved anden gyldig aftale mellem arbejdsmarkedets parter, er det disse regler der finder anvendelse i forhold til arbejdstid.

Læs mere her

Velkommen til Michael Mølholm Bertelsen

Michael Mølholm Bertelsen er ansat i stillingen som supportkonsulent pr. 17. februar 2020. Michael har mange års erfaring inden for udvikling af software og
databehandling med SQL og har primært beskæftiget sig med software og databehandling til den danske energi- og forsyningssektor. Hos SmartTID vil Michael som supportkonsulent, komme til at være bindeled mellem supporten, implementeringskonsulenterne og udviklerne. Vi glæder os til samarbejdet og hilser Michael velkommen!

EU-dom: Arbejdsgivernes ansvar at arbejdstiden ikke løber løbsk

Så er tiden kommet til at få SmartTID implementeret i din virksomhed!

I maj 2019 kom der er en EU-dom som fastslår, at alle virksomheder i EU, skal måle længden af deres medarbejderes arbejdstid. Hidtil har love og regler holdt styr på arbejdstiden, men EU mener ikke længere det er nok. EU domstolen konkluderer at EU’s medlemsstater er forpligtede til at pålægge arbejdsgiverne en forpligtelse til at indføre et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid”. Et sådan system vil efter EU-Domstolens opfattelse fungere som et effektivt middel til nemt at få adgang til objektive og pålidelige oplysninger vedrørende den egentlige varighed af det arbejde, som en medarbejder har udført, og ifølge EU-Domstolen bør et sådan system være tilgængeligt for både medarbejderrepræsentanter og arbejdstilsyn, så disse kan føre kontrol med, om arbejdstidsreglerne overholdes.

Så selvom EU dommen lægger op til, at det vil være op til de enkelte EU-medlemslande at afgøre hvordan registreringen af medarbejdernes arbejdstid skal foregå, forudser vi i SmartTID, at der med trepartsforhandlingerne hen over foråret vil blive fokus på hvordan virksomheder er forpligtet på at tidsregistrere i et “objektivt, pålideligt og tilgængeligt system”.

Læs hele artiklen her: Dansk Industri