Overenskomster

SmartTID har 20 års erfaring i at opsætte overenskomster og lokalaftaler. Vores konsulenter har et solidt og indgående kendskab til danske overenskomster. De har netop den forretningsforståelse der skal sikre, at alle regler og fortolkninger af overenskomsterne overholdes og at der er korrekt løn til tiden.

SmartTID har den mest fleksible overenskomstmotor i Danmark. Vi gør meget ud af at opsætte SmartTID så medarbejderen via tablet eller phone, får svar på alle de spørgsmål som kan have indflydelse på deres løn. Det er således slut med gule sedler.

SmartTID understøtter alle gængse danske overenskomster og håndterer det problemfrit, når lokale aftaler og individuelle fortolkninger af overenskomsterne skal sættes op i den enkelte virksomhed.

SmartTID kan sættes op til at spørge medarbejdere, om hvorfor de kommer for sent, går for tidligt, kommer for tidligt eller går for sent.

Eksempelvis kan SmartTID spørge, hvorfor en medarbejder ikke var der i går.

Et andet eksempel er beordret overarbejde. Her kan SmartTID spørge om de overskydende timer skal hensættes til afspadsering eller udbetales.

Medarbejderen kan løbende se saldi på ferie, feriefri, afspadsering o.a.

SmartTID kan sættes op til netop det, der er behov for i din virksomhed.