SmartTID

Med SmartTID kan dine medarbejdere nemt og sikkert stemple ind via SmartTID terminaler og/eller smartphones. SmartTID er et dynamisk tidsregistreringssystem til dine ansatte. SmartTID har en overenskomstmotor som håndterer alle overenskomster inkl. de lokalaftaler og regler der gælder for netop dine ansatte. Med integrationen til jeres økonomisystem, kan vi overføre jeres projekter og/eller salgsordre til SmartTID. I SmartTID stempler den enkelte medarbejder ind på en operation fx. standse, svejse, male, montere og pakke. De registrerede timer tilbageføres automatisk til dit økonomisystem, hvilket giver dig et samlet overblik på tidsforbrug og økonomi.

Effektivisering

I SmartTID tidsregistreringssystem, registrer de enkelte medarbejdere sig når de kommer og går. Det giver os mulighed for at spørge dem om, hvorfor de kommer for sent, går for tidligt og hvorfor de ikke var på arbejde i går. SmartTID kan også håndtere selvvalgte tillæg som fx diæter, udkald, kørte kilometer osv. De spørgsmål og svarmuligheder der sættes op i SmartTID, styres af profiler som tilknyttes den enkelte medarbejder. Alle registreringer i SmartTID, havner i en kladde, hvor værkfører eller lønmedarbejdere har mulighed for at rette og endelig godkende registreringerne. Kladden har en smiley-ordning som gør, at det er nemt at spotte fejl eller afvigelser.