SmartTID og ITD

Med ITD`s store viden om transportsektoren og de udfordringer den enkelte transportør dagligt står med, sammenholdt med SmartTID`s viden omkring datafangst og løn behandling, var det ikke svært at se muligheder for at optimere og lette arbejdsgangene i transportsektoren.

EU-Kommissionen etablerede allerede tilbage i 2015 et ”Digital Transport and Logistics Forum”, hvor ITD har arbejdet aktivt for at digitalisere både oplysninger om gods, køretøjer og førere. ITD vil droppe dokumenttanken og begynde at betragte oplysninger, som digitale data, der kan lagres centralt og hentes ved behov fx. på en smartphone, tablet eller på en terminal. Der er et stort effektiviseringspotentiale i at digitalisere oplysninger.

Dataopsamling

SmartTID er med til at optimere virksomhedens arbejdsgange og bidrager til  transportsektorens effektivisering, ved at digitalisere oplysninger, der alternativt skal opbevares fysisk i lastbilerne. Stort set al tidsregistrering foregår på en smartphone.

Der er opsamling af geodata på fx. tidsregistrering, som betyder at du kan sammenholde data med Tachoweb. Her ud over integrerer SmartTID med de fleste ERP systemer.

Registreringerne foregår online, så du som kørselsleder med det samme kan se ændringer i tid, job og opgaver samt korrigere hvis du har brug for det. Her ud over er der mulighed for at indtaste og få SmartTID til at beregne kørte kilometer.

Transportoverenskomster

SmartTID har god erfaring med opsætning til gængse transportoverenskomster. Der er i løsningen automatisk beregning af tillæg som vil minimere fejlberegning af løn.

Med SmartTID er den daglige tidsregistrering nem for både administration og chauffører, som ikke længere manuelt skal holde styr på arbejdstid, overtid, sygefravær og ferie med videre. SmartTID holder styr på det for jer og leverer data direkte til  jeres administration.

SmartTID integrerer med langt de fleste lønsystemer.