SmartTID Time Sheet 

SmartTID Time Sheet er en ny måde at registrere tid på i SmartTID og giver mulighed for at registrere sin tid på bagkant. Det er særligt velegnet hvis man er funktionær og har en del at sit daglige arbejde foran en PC. Her har man ofte mange bolde i luften på samme tid, og det er hermed ikke hensigtsmæssigt at skulle skifte job løbende, på samme måde som medarbejdere i en produktion. 

Tid og fravær 

Med SmartTID Time Sheet kan medarbejdere registrere deres arbejdstid og/eller fravær direkte i en Outlook lignende brugerflade i en browser fra en hvilken som helt PC, Mac eller tablet. Der er ikke krav om at skulle registrere arbejdstid hvis man eks. kun ønsker at medarbejdere skal registrere fravær. De skal ikke stemple ind og ud til arbejde, men kan registrere tid på bagkant for en uge ad gangen. Der er mulighed for at godkende på dagsbasis eller ugebasis samt at se xx antal uger tilbage. Alt dette styres af opsætning i SmartTID. 

Registrer tid på jobs og opgaver 

Er der behov for at registrere tid på jobs, hvis man eks. er ingeniør, teknisk tegner, revisor, programmør osv. giver SmartTID Time Sheet også mulighed for det. Man markerer blot et tidsrum i sin kalender og fortæller hvilket job, operation, aktivitet evt. opgave man har arbejdet på. 

En del af SmartTID 

SmartTID Time Sheet er blot en ekstra mulighed for at registrere tid i SmartTID. Man vælger på den enkelte medarbejdere om de kan registrere via Time Sheet eller eks. skal registrere som de plejer via SmartTID Termial eller SmartTID Phone. Det kan herved fint kombineres således at produktionen stempler ind/ud når de kommer og går mens funktionærer på kontoret anvender Time Sheet. Hvis der anvendes jobregistreringer, sker dette på basis af det samme jobkartotek, således at alt tid samles på jobbet uanset jobfunktion. 

Den samme overenskomstmotor 

Når man anvender Time Sheet bliver registreringerne forsat kørt igennem SmartTID’s unikke og stærke overenskomstmotor så alle overenskomster, lokalaftaler og individuelle regler håndteres.