SmartPunkt

Et SmartPunkt, er kort fortalt, en handling, der kan aktiveres når en medarbejder er på en bestemt placering. Smartpunktet kan opsættes til at være fysisk, ved at der er placeret et SmartPunkt, i form af et klistermærke som en medarbejder kan læse vha. sin smartphone. Det kan også opsættes til at være virtuelt således at medarbejderen kan aktivere smartpunktet fra sin smartphone x antal meter fra mærkets placering (GeoFence)

Hvem har været hvor, hvornår

Fordelen med SmartPunkter fra SmartTID er, at virksomheden er sikker på at medarbejderen, er på den anviste lokation når handlingen udføres. Man kan nemt og hurtigt dokumentere dette over for eventuelle kunder vha. den elektroniske registrering ”hvem har været hvor, hvornår”.

SmartPunkt er nemt

Et SmartPunkt kan opsættes overalt, til at håndtere forskellige interaktioner, såsom komme- og gå stempling og start/stop af en specifik opgave. SmartPunkt stopper automatisk den foregående opgave når et nyt punkt til en ny opgave scannes.