Tidsregistrering til produktionsvirksomheder

Med SmartTID er det slut med daglig tidsregistrering på timesedler. Der skal ikke længere manuelt holdes styr på og indtastes arbejdstid, overtid, sygefravær, ferie med videre.

SmartTID tidsregistrering holder styr på det for dig. SmartTID håndterer ligeledes overenskomsterne i virksomheden og beregner tillæg derefter.

Alt, hvad medarbejderne skal gøre, er at registrere deres komme og gå – tider, enten via en fastmonteret tablet, SmartTID panelet på en computer eller på en smartphone.

Følg produktionen i alle led

Med et Smart tidsregistrering får du mulighed for at følge produktionen i alle led.

Ud over registrering på adskillige parametre i forbindelse med medarbejderens tidsregistrering, kan du med jobstyringsmodulet i SmartTID opsamle tid på de opgaver, som den enkelte medarbejder udfører.

SmartTID holder styr på tiden i produktionen, på projekter, på ordrer, på sager og på opgaver. SmartTID skaber overblik på tidsforbruget og giver hurtige og præcise efterkalkulationer.

SmartTID giver overblik

Med tidsregistrering til produktionsvirksomheder fra SmartTID er alt du skal gøre at kontrollere og godkende dagens tidsregistreringer. Med vores smileyfunktion får du hurtigt overblik over, om den enkelte medarbejder har registreret sig korrekt. Du har altid mulighed for at rette registreringer manuelt i kladden.

Med beskedfunktionen i SmartTID har du mulighed for at give en samlet besked eller en besked til den enkelte medarbejder.

Med tidsregistrering, statistikker og rapporter i SmartTID har du utallige muligheder for at trække tal over de aktiviteter som registreres.