Har den dataansvarlige styr på reglerne om sletning?

Da det grundlæggende formål med en backup er at kunne genskabe data, hvis data i et system i drift skulle gå tabt, vil der nødvendigvis opstå situationer hvor der – efter sletning af personoplysninger i et system i drift – vil være tilsvarende personoplysninger lagret i en backup. Som dataansvarlig bør man forholde sig til de personoplysninger, der er lagret i backup, men som er blevet slettet fra et system i drift, fx som følge af slettefrist eller anmodning om retten til at blive glemt.

Læs mere om emnet på datatilsynets hjemmeside

I SmartTID har vi en databehandleraftale med alle vore kunder. Af databehandleraftalen fremgår det at: ” personoplysningerne opbevares, indtil den dataansvarlige anmoder om at få oplysningerne slettet eller tilbageleveret.” Vi laver en fuld backup af alle databaser hver dag og denne gemmes dels på servere på en anden fysisk lokation samt hos en online backup udbyder i skyen. Vi gemmer seneste 14 dage, 8 ugers backup (lørdage), 6 måneders backup og 1 års backup med mindre vi får anden instruks af den dataansvarlige.

Se mere på siden her under databehandleraftale og handelsbetingelser