EU-dom: Arbejdsgivernes ansvar at arbejdstiden ikke løber løbsk

Så er tiden kommet til at få SmartTID implementeret i din virksomhed!

I maj 2019 kom der er en EU-dom som fastslår, at alle virksomheder i EU, skal måle længden af deres medarbejderes arbejdstid. Hidtil har love og regler holdt styr på arbejdstiden, men EU mener ikke længere det er nok. EU domstolen konkluderer at EU’s medlemsstater er forpligtede til at pålægge arbejdsgiverne en forpligtelse til at indføre et ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid”. Et sådan system vil efter EU-Domstolens opfattelse fungere som et effektivt middel til nemt at få adgang til objektive og pålidelige oplysninger vedrørende den egentlige varighed af det arbejde, som en medarbejder har udført, og ifølge EU-Domstolen bør et sådan system være tilgængeligt for både medarbejderrepræsentanter og arbejdstilsyn, så disse kan føre kontrol med, om arbejdstidsreglerne overholdes.

Så selvom EU dommen lægger op til, at det vil være op til de enkelte EU-medlemslande at afgøre hvordan registreringen af medarbejdernes arbejdstid skal foregå, forudser vi i SmartTID, at der med trepartsforhandlingerne hen over foråret vil blive fokus på hvordan virksomheder er forpligtet på at tidsregistrere i et “objektivt, pålideligt og tilgængeligt system”.

Læs hele artiklen her: Dansk Industri