Intern revisions erklæring 25. august 2020

SmartTID bekræfter:

  • at have etableret og gennemført de i databehandleraftalen aftalte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
  • at de aftalte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger efter SmartTIDs opfattelse fortsat stemmer overens med de risici, der er forbundet med databehandlingen,
  • at de i databeskyttelsesforordningen krævede foranstaltninger i henhold til forordningens art. 32-34 er gennemført.
  • at eventuelle underdatabehandlere er underlagt de samme databeskyttelseskrav som dem, der fremgår af databehandleraftalen, samt at der føres løbende tilsyn med alle underdatabehandlere.

Hent PDF med hvilke punkter der er kontrolleret med underskrift fra ledelsen

https://smarttid.dk/files/internrevision/intern_revision_september_2020.pdf

Tilsyn med Microsoft Azure

Microsofts revisions og certificeringsrapporter: https://aka.ms/stp